အားကစားသမားများကိုယ်အင်္ဂါ ထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ

  • အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၆၀ နှစ်အထိရှိသောရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာ ၊ မြို့နယ် ၊ ခရိုင် ၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့် အားကစားသမားများ ထားရှိနိုင်
  • အများဆုံးအာမခံထားငွေကျပ်သိန်း (၅၀)
  • မည့်သည့်အားကစားနည်းကိုမဆို အားကစားသမားတစ်ဦးလျှင် တစ်ယူနစ်အာမခံ သက်တမ်း (၁) နှစ် အာမခံထားငွေကျပ် (၁၀) သိန်းကျသင့်ပရီမီယံငွေကျပ် ၅၀၀၀/-
  • အားကစားလေ့ကျင့်နေစဉ်နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ် အသက်ဆုံးရှုံးပါက ကျပ် (၁၀) သိန်း ရရှိ နိုင်
  • ဒဏ်ရာရရှိပါက ဆေးမှတ်တမ်းအပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အကျိုးခံစား ခွင့်ရရှိနိုင်
  • ဆေးစစ်ခြင်းကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် လက်ခံ
  • မိမိဆန္ဒအရအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကိုအဆိုလွှာတွင် ဖော်ပြနိုင်
  • နိုင်ငံခြားတွင်ယှဉ်ပြိုင်စဉ် ကာလအတွက် အားကစားအာမခံထားရှိနိုင်

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃