အာမခံ အဆိုလွှာ

1 . သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုနှင့်အထွေထွေအလုံးစုံပေးရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
2 . မီးအာမခံ အဆိုလွှာ Download
3 . သမာဓိအာမခံ အဆိုလွှာ Download
4 . ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
5 . ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
6 . ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံ အဆိုလွှာ Download
7 . ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
8 . အလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံ အဆိုလွှာ Download
9 . မြေသယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များတာဝန်ရှိမှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
10 . ကန်ထရိုက်တာ စက်ပစ္စည်းနှင့်စက်ယန္တရားအာမခံ အဆိုလွှာ Download
11 . အပ်ငွေအာမခံ အဆိုလွှာ Download
12 . ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ (ပြည်တွင်း) အဆိုလွှာ Download
13 . ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ (ပြည်ပ) အဆိုလွှာ Download
14 . သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
15 . ခရီးသွားအာမခံ အဆိုလွှာ Download
16 . ရေယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ Download
17 . ကျားဖောင်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ Download
18 . အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
19 . ချေးငွေအာမခံ အဆိုလွှာ Download
20 . တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအန္တရာယ်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
21 . စက်ပစ္စည်းအာမခံ အဆိုလွှာ Download
22 . ကုန်းလမ်းကုန်စည်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
23 . အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းအာမခံ Download
24 . ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအန္တရာယ်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
1 . ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
2 . တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
3 . ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
4 . နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို) အဆိုလွှာ Download
5 . နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
6 . ပညာရေးအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
7 . စာသင်သားအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
8 . တမူထူးခြားသည့်စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ Download
9 . တစ်လုံးတည်းပေးငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ Download
10 . မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
11 . သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
12 . တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံအဆိုလွှာ Download
13 . စုပေါင်းအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
14 . မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
15 . အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ အဆိုလွှာ Download
16 . ကျန်းမာရေးအာမခံ (Covid-19 အပိုဆောင်း အပါအဝင်) အဆိုလွှာ Download
17 . ပြင်းထန်သောရောဂါကုသမှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
18 . လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ အဆိုလွှာ Download
19 . ပြည်သူပြည်သားနှစ်ချင်းအသက်အာမခံ Download
20 . ပရီမီယံ တစ်ကြိမ်ပေးချေးငွေအသက်အာမခံ Download
21 . နှစ်တိုပရီမီယံ တစ်ကြိမ်ပေး ချေးငွေအာမခံ Download

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃