မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ

 • ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ ကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် (MOEAF) နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့
 • မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံလုပ်ငန်းသည်အာမခံထားသည့်တရားဝင်ပြည်ပအလုပ်သမားများ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ် ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်ပါကအာမခံထားသူကိုယ်တိုင်နှင့်ကျန်ရစ်သူမိသားစု များအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာဘဝရပ်တည်မှုကို အထိုက်အလျောက်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်
 • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ် အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံများတွင် တရားဝင်သွားရောက် အလုပ်လုပ် ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများအာမခံထားရှိနိုင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူပူးတွဲတင်ပြရန်
 • ကျန်းမာကြောင်းအထောက်အထား (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ်ထား သောဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးစစ်ချက်ပုံစံလိုအပ်
 • အာမခံသက်တမ်း ၁နှစ်၊ အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၅၀၊ တစ်ယူနစ်ပရီမီယံကျပ် ၃၀၀၀၀/- အာမခံသက်တမ်း ၆ လ၊ အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၅၀၊ တစ်ယူနစ်ပရီမီယံ ၁၅၀၀၀/-
 • အလုပ်သမားများ ၃ နှစ်စာတစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်း၍ အာမခံသက်တမ်း ၃နှစ် ဝယ်ယူနိုင်
 • တရားဝင်ပြည်ပအလုပ်သမားတစ်ဦးလျှင် အများဆုံး ၄ ယူနစ်ထားရှိနိုင် (အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်ထားရှိသူများ )

 

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • သေဆုံးမှုနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်

 

အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သောအချက်များ

 • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ (တရား မဝင်)အခြားကုမ္ပဏီများ၊ အလုပ်ရုံများတွင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ သေဆုံးခြင်း နှင့်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့အတွက် လျော်ကြေးမရရှိနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူသေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူသို့ အာမခံ ထားငွေကို တစ်လုံးတည်းပေး
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးနှုန်းထားများအတိုင်း အာမခံထားသူအား အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေး
 • လျော်ကြေးပေါ်ပေါက်ပါက သံရုံး (သို့မဟုတ်) ကောင်စစ်ဝန်ရုံးထောက်ခံချက်၊ ဓါတ်ပုံ အထောက်အထား၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီထောက်ခံချက်၊ ဆေးရုံထောက်ခံချက်၊ မြန်မာ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ ချုပ်၏ထောက်ခံချက်များလိုအပ်
 • သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးနောက် ပြည်ပတွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလျှင် အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူမှ သက်တမ်းတိုးနိုင်

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃