သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ

  • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ရှိသူ ပြည်ပထွက်ခွာသင်္ဘောသားများ ထားရှိနိုင်
  • အာမခံထားငွေကျပ် သိန်း ၅၀ (တစ်ယူနစ်) အတွက် တစ်နှစ် ကျသင့် ပရီမီယံမှာ ကျပ် ၃၀၀၀၀/-
  • ၁ ယူနစ်မှ ၄ ယူနစ်အထိဝယ်ယူနိုင်
  • အာမခံလက်မှတ်စတင်ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်
  • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်စီဒီစီမိတ္တူနှင့်ဆေးမှတ်တမ်း မိတ္တူတင်ပြရန်
  • အသက် ၆၀ နှစ်ကျော်သော်လည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျှင် တစ်ယူနစ် အပိုပရီမီယံ ကျပ် ၅,၀၀၀/- ထပ်ဆောင်း၍ စုစုပေါင်းပရီမီယံကျပ် ၃၅,၀၀၀/-
  • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း သေဆုံးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းအတွက် အကျိုးခံစား ခွင့်ရရှိနိုင်
  • မိမိဆန္ဒအရအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကိုအဆိုလွှာတွင်ဖော်ပြနိုင်

 

အကျိုးခံစားခွင့်မရနိုင်သောအချက်များ

  • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ သင်္ဘောမှ ထွက်ပြေးခြင်းစသည်တို့ကြောင့် သေဆုံးလျှင်လျော် ကြေးမရရှိနိုင်
  • အာမခံထားသူသင်္ဘောသားသေဆုံးသောအခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလောင်းမရ ရှိပါက ၁ နှစ် ဆိုင်းငံ့ပြီး ၎င်းကာလအတွင်း သက်ရှိထင်ရှား မျက်မြင်သွားလာလှုပ်ရှားမှု မရှိပါက အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေး

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃