လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ

 • အသက် ၆ နှစ်မှ ၇၅နှစ်ထိ ထားရှိနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်၊ ပရီမီယံ နှုန်းထားဇယားအရကောက်ခံ
 • ပရီမီယံကို ၁ နှစ်စာတစ်လုံးတည်း ပေးသွင်းခြင်းစနစ်
 • ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူပါက အာမခံလက်ခံသူသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ် ပြီးဆေးရုံမှဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ရက်(၁၀)ရက်အတွင်း ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းနှင့်တကွ အကျိုး ခံစားခွင့်တောင်းခံရန်
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်မှ တစ်ဆင့်လည်းထားရှိနိုင်၊ ကော်မရှင်ပေးသွင်းပရီမီယံ၏ ၁၀% ကော်မရှင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ
 • အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သောအချက် ၁၆ ချက်ရှိ

 

လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ ရရှိနိုင်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များ

စဉ် အာမခံအကာအကွယ် အာမခံအကျိုးခံစားခွင့် လျော်ကြေးပေးချေရမည့်အကြောင်းရင်း အကျိုးခံစားခွင့်ငွေ(ကျပ်)
လူထုအခြေပြု ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အာမခံအကာ အကွယ်
 • ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံ တက်ခြင်း
 • မတော်တဆမှု ကြောင့် ဆေးရုံတက် ခြင်း
 • မတော်တဆမှု ကြောင့် သေဆုံးခြင်း
 • ဆေးကုသရန်ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဆေးရုံတက်သည့်အခါ
 • မတော်တဆသေဆုံးသည့် အခါ
 • ဆေးရုံတက်ရက် ၁ ရက် ကျပ် ၅၀၀၀/-
 • အများဆုံးရက် ပေါင်း ၆၀ ထိ သာ
 • ကျပ် ၅ သိန်း

လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ ပရီမီယံနှုန်းဇယား

စဉ် အာမခံအကာအကွယ် အသက် ပရီမီယံ

လူထုအခြေပြုကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ အကာအကွယ်

၆-၃၀ ၅၀၀၀
၃၁-၄၀ ၅၅၀၀
၄၁-၅၀ ၆၅၀၀
၅၁-၆၀ ၈၅၀၀
၆၁-၇၅ ၁၃၀၀၀

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃