ပြည်သူပြည်သားနှစ်ချင်းအသက်အာမခံ

 • ပေါ်လစီရှင်−စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
 • အာမခံထားသူ−အာမခံပေါ်လစီစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအာမခံအကာအကွယ်ကို ရရှိမည့် ပုဂ္ဂိုလ်
 • အာမခံထားသူအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်အထိ
 • အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်၊ ပရီမီယံနှစ်စဉ်ပေးစနစ်၊ ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှအာမခံ စတင်
 • စာချုပ်ဖျက်သိမ်း အမ်းငွေမရှိ
 • အာမခံထားငွေ အနည်းဆုံး ၁ သိန်းကျပ်မှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၂၀၀
 • ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအသိမှတ်ပြု ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများမှ ဆရာဝန် များဖြင့် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်းကို အာမခံထားသူ၏အသက်နှင့် အာမခံထားငွေ ပေါ်မူတည်
  • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်၊ အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၅၀ နှင့်အထက်
  • အသက် ၆၁ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်၊ အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၃၀ နှင့်အထက်
 • အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်အတွင်း အကျိုးခံစားခွင့်များ−
  • သေဆုံးခြင်း
  • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
  • သတ်မှတ်ထားသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာအကျိုးခံစားခွင့် အသက်၁၈နှစ်မှ အသက်၆၀နှစ် အသက်၆၁နှစ်မှ အသက်၇၅နှစ်
မျက်စိတစ်ဖက် လုံးဝကွယ်ခြင်း ၅၀%
နားတစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း ၂၅%
လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း ၅၀%
ခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း ၅၀%
လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း ၁၀% ၅%
ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း ၁၀% ၅%
 • အသက်နှင့်အာမခံထားငွေပေါ်မူတည်၍ ပရီမီယံနှုန်းဇယားတွက်ချက်ထား
 • ပေါ်လစီတည်မြဲခြင်း
 • အာမခံပေါ်လစီတွင် သတ်မှတ်ထားသော အာမခံသက်တမ်းစေ့ခြင်း
  • ပေါ်လစီရှင်က ပေါ်လစီကိုဖျက်သိမ်းခြင်း
  • အာမခံကုမ္ပဏီက ပေါ်လစီကိုပယ်ဖျက်ခြင်း
  • သေဆုံးမှု(သို့မဟုတ်)ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထုတ်ပေးခြင်း(သို့သော် ၁၀၀% အပြည့်ပေးလျော်ပြီးပါက ပေါ်လစီပျက်ပြယ်)
 • သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုပေါ်လစီတွင်အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသူကထုတ်ယူနိုင်
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း/သတ်မှတ်ထားသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့အတွက် အာမခံ ထားသူက ထုတ်ယူနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်းအကျိုးခံစားခွင့်စုစုပေါင်းသည်အာမခံထားငွေထက်မကျော်လွန် စေရ
 • ပူးတွဲအာမခံထားခြင်း
  • အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ နှင့်အထက် ရှိသော Risk ကို အာမခံကုမ္ပဏီ ၂ ခုနှင့် အထက်ပူးတွဲအာမခံလက်ခံနိုင်
 • အာမခံကုမ္ပဏီအသီးသီးကလက်ခံမည့် အာမခံထားငွေပမာဏနှင့်အညီ မှတ်တမ်းထား ရှိရန်
 • သတ်မှတ်ထားသည့် ကိုယ်စားပြုအာမခံကုမ္ပဏီက ပေါ်လစီရှင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
 • အာမခံထားသူ သေဆုံးပြီး အလောင်းရှာမတွေ့ပါက ၂ နှစ်စောင့်ဆိုင်း၍ မျက်မြင်အားဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိကြောင်းတင်ပြရန် လိုအပ်
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်၊ ကော်မရှင် ပေးသွင်းပရီမီယံ၏ ၁၀ %
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်နှိပ်ရန်လိုအပ်

 

အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သည့်ကိစ္စများ

 • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း/သို့သော် မသေဆုံးခြင်း (သေဆုံး/ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း)
 • ပေါ်လစီရှင်၏တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း(သေဆုံး/ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း/ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ)
 • အာမခံထားသူ၏တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း(ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း/ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ)
 • သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသူ၏တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း (သေဆုံး)
 • ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း(သေဆုံး/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း/ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ)
 • မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့မဟုတ်) ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆေးကိုသုံးစွဲခြင်း (သေဆုံး/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း/ထိခိုက်ဒဏ်ရာ)
 • AIDS/HIV (သေဆုံး/ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း)
 • စစ်ပွဲ၊အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးခြင်း၊အဓိကရုဏ်း၊ ၎င်းတို့နှင့်အလားတူဖြစ်ရပ်များ (သေဆုံး/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း/ထိခိုက်ဒဏ်ရာ)
 • အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါများ (သေဆုံး/ ထာဝစဉ် မသန်စွမ်း)
 • အာမခံထားသူ၏စိတ်ရောဂါဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်သည့်မတော်တဆမှု(ထိခိုက်ဒဏ်ရာ)
 • ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲ/ဆူနာမီ ဖြစ်ခြင်း (ထိခိုက်ဒဏ်ရာ)

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃