ပြင်းထန်သောရောဂါကုသမှုအာမခံ

 • အသက် ၆ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ထိ အသက်အုပ်စုခွဲ၍ထားရှိနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ် ၊ ပရီမီယံ နှုန်းထားဇယားအရကောက်ခံ
 • ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူပါက အာမခံလက်ခံသူသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ရက်(၁၀)ရက်အတွင်း ဆေးကုသမှု မှတ်တမ်းနှင့်တကွ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရန်
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်ထားရှိနိုင်၊ကော်မရှင်ပေးသွင်းပရီမီယံ၏၁၀%
 • အကျိုးခံစားခွင့် တင်ပြတောင်းခံခြင်းအတွက် အာမခံလက်ခံသူမှ ထပ်မံတောင်းခံသော လိုအပ်ချက်များကိုအာမခံထားသူမှ ၃ လအတွင်းပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါက အကျိုးခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးမည်။
 • အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သောအချက် ၁၄ ချက်ရှိ
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ်

 

ရရှိနိုင်သောအကျိုးခံစားခွင့်များ

စဉ် အာမခံအကာအကွယ် လျော်ကြေးပေးချေရမည့် အကြောင်းအရင်း လျော်ကြေးပေးချေရန် အကျုံးမဝင်သော အကြောင်းအရင်း အကျိုးခံစား ခွင့်ငွေ
ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသခြင်း
 • နှလုံးရပ်ခြင်း၊
 • လေဖြတ်ခြင်း၊
 • ကင်ဆာ၊
 • ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊
 • နှလုံးအဆို့ရှင် အစားထိုးခြင်း(သို့မဟုတ်)ပြုပြင်ခြင်း၊
 • လမ်းကြောင်းလွှဲ၍နှလုံးခွဲစိတ်ကုသ ခြင်း၊
 • ပြင်းထန်စွာမီးလောင်ခြင်း(ခန္ဓာ ကိုယ်မျက်နှာပြင်တွင် အနည်းဆုံး ၂၀%)၊
 • ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊
 • သတိမေ့ခြင်း- Coma (၉၆ နာရီ ဆက်တိုက် သတိမေ့ ခြင်း)
 • အစားထိုးကုသခြင်း (Major Organ Transplant- နှလုံး၊ အဆုတ်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ)၊
 • သေဆုံး ခြင်း
အာမခံစာချုပ်မစတင်မီရောဂါ ရှိပြီးသားဖြစ်နေခြင်း (သို့မဟုတ်)ရောဂါလက္ခဏာ ရှိပြီးသားဖြစ်နေခြင်း ကျပ် ၁၀ သိန်း

 

ပရီမီယံနှုန်းဇယား

စဥ် အာမခံအကာအကွယ် အသက် တစ်ဦးချင်းထားရှိမှု အစုအဖွဲ့လိုက်ထားရှိမှု
၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး တစ်လုံးတည်း ပေး လစဥ်ပေး ၃ လ တစ်ကြိမ်ပေး ၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး တစ်လုံးတည်း ပေး
ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အာမခံအကာအကွယ် ၁ယူနစ် ၆-၃၀ ၄၅၀၀ ၈၈၀၀ ၈၀၀ ၂၂၀၀ ၄၃၀၀ ၈၄၀၀
၃၁-၄၀ ၇၈၀၀ ၁၅၄၀၀ ၁၃၀၀ ၃၉၀၀ ၇၄၀၀ ၁၄၆၀၀
၄၁-၅၀ ၁၂၃၀၀ ၂၄၂၀၀ ၂၁၀၀ ၆၁၀၀ ၁၁၇၀၀ ၂၃၀၀၀
၅၁-၆၀ ၁၉၀၀၀ ၃၇၄၀၀ ၃၂၀၀ ၉၄၀၀ ၁၈၁၀၀ ၃၅၅၀၀

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃