နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

 • အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်အတွင်းထားရှိနိုင်
 • အာမခံထားသူသည် အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်လျှင် မိဘ/ အုပ်ထိန်း သူ၏ ခွင့်ပြုချက်စာဖြင့် အသက်အာမခံထားရှိနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ် ၊ ၇ နှစ် ၊ ၁၀ နှစ်ထားနိုင်
 • သို့ရာတွင် အသက် (၅၆) နှစ်မှ (၅၈) နှစ်ထိရှိသူများမှာ အာမခံသက်တမ်း (၇) နှစ်ထိ၊ အသက် (၅၉) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်ထိရှိသူများမှာ အာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ်ထိ ရွေးချယ် ထားနိုင်
 • အနည်းဆုံး ကျပ် (၁၀) သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သိန်း( ၅၀၀) ထိထားရှိနိုင်
 • အာမခံထားငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀) အထက် ကျော်လွန်ပါက အာမခံထားသူသည် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရန်လိုအပ်
 • ပရီမီယံကို အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ပေးသွင်းပြီးပါက ပေါ်လီစီအတည်ဖြစ်
 • ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ မှ ဆရာဝန်များ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်လိုအပ်
  • Physical Examination & Assessment
  • Laboratory Analysis
  • Radiology Tests
  • Other Clinical Assessments
 • မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ကျခံပေးမည့် ဆေးစစ်ခများ
  • အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၅၀ အထက်မှ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ အောက်    (ကျား− ၃၅၀၀၀/− ၊ မ− ၅၀၀၀၀/−)
  • အာမခံထားငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀ နှင့်အထက်    (ကျား− ၅၀၀၀၀/− ၊ မ− ၇၅၀၀၀/−)
 • ပရီမီယံကို ၁ လ၊ ၃ လ၊ ၆ လ ၊ ၁၂ လတစ်ကြိမ် အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်
 • အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်အား မည်သူ့ကိုမဆိုတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ (သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ ဖြစ်စေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအလိုက်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ်

 

အကျိုးခံစားခွင့်များ−

 • နှစ်စေ့ပေါ်လီစီသက်တမ်းစေ့ရောက်သည့်နေ့တွင်အာမခံထားငွေကိုတစ်လုံးတည်းထုတ်ယူနိုင်
 • သေဆုံးမှုအာမခံသက်တမ်းအတွင်း ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ် အလိုအလျောက် ပေါ်လစီ တည်မြဲနေစဉ် အာမခံထားသူသေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကို သေဆုံးမှုအကျိုးခံစား ခွင့်ထုတ်ပေး
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအာမခံထားသူသည် ပေါ်လီစီတည်မြဲနေစဉ်အတွင်း ရုတ်တရက် ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်၊ ရောဂါကြောင့်ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်၍ ဝင်ငွေရရှိသောအလုပ် အကိုင်ကို လုံးဝမလုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေး

 

အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များ

 • ပေါ်လစီကိုစာရင်းပိတ်နိုင်ခြင်း− စာရင်းပိတ်တန်ဖိုး=(အာမခံထားငွေxပရီမီယံပေးပြီးနှစ်)

                                                                       အာမခံသက်တမ်း

 • အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း− ပရီမီယံ ၁ နှစ်ဆက်တိုက်ပေးသွင်းပြီးပါက ဆက်လက်ပေး သွင်းခြင်းမပြုနိုင်သဖြင့်အမ်းငွေတောင်းခံခြင်း(အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးနှုန်းထားပါဇယားအတိုင်း)
 • ငွေချေးယူနိုင်ခြင်း− အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၏ ၉၀% အထိချေးယူနိုင်၊ ငွေ ၁ ကြိမ်ချေးခ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ အတိုးနှုန်း ၈%

 

အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်ဘဲ ပေးသွင်းပြီးပရီမီယံကိုသာ ပြန်ထုတ် ပေးခြင်း

 • အာမခံစသည့်နေ့မှတစ်နှစ်အတွင်းမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊
 • အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သောရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးခြင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
 • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
 • ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဆေးကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း ဖြစ်ခြင်း
 • ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုအနာတရ ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
 • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းကြောင့်မသေဘဲ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
 • ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့်ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ထားရှိနိုင်၊ ကော်မရှင် ပ−နှစ် ၁၅%၊ ဒု−နှစ် ၃%
 • ဝင်ငွေခွန်သက်သာခြင်း
 • အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ပေါ်တွင် အခွန်ကင်းလွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း။

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃