နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)

 • ၂၇.၆.၂၀၁၈ မှစတင်
 • အာမခံထားဖြင့်ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
  • ငွေစုဆောင်းသည့်အလေ့အထရရှိခြင်း
  • ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်ရရှိခြင်း
  • နှစ်စေ့တောင်းခံငွေတွင် အပိုဆုကြေးပါဝင်သောကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို အကာ အကွယ်ဖြစ်ခြင်း
  • နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတိုးပွားစေခြင်း
 • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၇ နှစ် အထိရှိသော ဝန်ထမ်းများထားရှိနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်း ၃နှစ်၊ ၅နှစ် နှင့် ၁၀နှစ် ရွေးချယ်ထားရှိနိုင်
 • ပရီမီယံစတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့မှ အာမခံသက်တမ်းစတင်
 • အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၃၀၀ အထိ ထားရှိနိုင်
 • အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများအခန်း (၂)၊ အပိုဒ် (၃) အရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏လစဉ်ပေး သွင်းရမည့် ပရီမီယံငွေသည် လစာ၏ ၁၅% ထက်မကျော်လွန်စေရ
 • အာမခံထားငွေကျပ် ၂၀ သိန်းအထက်ကျော်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြုဆရာဝန်၏ ကျန်းမာကြောင်း ဆေးစစ်ထောက်ခံချက်လိုအပ်
 • အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ကို မည်သူ့ကိုမဆိုတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ(သို့)တစ်ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ကြိုက် နှစ်သက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအလိုက် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်
 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်းသေဆုံးမှုအတွက် အာမခံထားငွေအတိုင်း အကာအကွယ်ရရှိ မည်ဖြစ်ပြီး အာမခံသက်တမ်းစေ့လျှင်လည်း အပိုဆု (အမြတ်ငွေ) ပါသော အကျိုးခံစား ခွင့်ကို အာမခံထားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်
 • ဥပမာအသက် ၃၀ နှစ် ရှိသူ ဝန်ထမ်းသည် အာမခံထားငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းကို အာမခံ သက်တမ်း ၁၀ နှစ် ထားရှိပါက ၎င်းအသက် ၄၀ နှစ်တွင် နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့်တောင်း ခံငွေကျပ် ၁၂ သိန်း ရရှိမည်။
 • အာမခံထားသူသည် ပေါ်လီစီတည်မြဲနေစဉ်အတွင်း ရုတ်တရက်ထိခိုက်ခြင်း၊ ရောဂါဖြစ် ခြင်းတို့ကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်၍ ဝင်ငွေရရှိသောအလုပ်အကိုင်ကို လုံးဝမလုပ် ကိုင်နိုင်လျှင် အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေး
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လို

 

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • နှစ်စေ့ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
  • အာမခံသက်တမ်းစေ့လျှင် အပိုဆုကြေးပါသော နှစ်စေ့တောင်းခံငွေကို အာမခံထား သူ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
   (ဥပမာ−အာမခံထားငွေကျပ် ၁၀ သိန်းထားပါက နှစ်စေ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ကျပ် ၁၂ သိန်း ရရှိခြင်း)
 • သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်
  • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူကွယ်လွန်ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှ အများ ဆုံး အာမခံထားငွေပမာဏကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိခြင်း
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်
  • အာမခံထားသူထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ပါကအများဆုံးအာမခံထားငွေပမာဏကို ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
 • စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီ
  • ပရီမီယံကို ၁ နှစ်ဆက်တိုက်ပေးသွင်းပြီးပါက စာရင်းပိတ်နိုင်ခြင်း
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်ဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့သည့်အခါမှသာစာရင်းပိတ်ပေါ်လစီ ပြောင်းလဲနိုင်
 • အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
  • ပရီမီယံကို ၁ နှစ်ပေးသွင်းပြီးပါက ပေါ်လစီအတည်ဖြစ်
  • ပေါ်လစီတည်မြဲပြီးဝန်ထမ်းအဖြစ်မှအငြိမ်းစားယူခြင်း၊နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလျှင် ပေးသွင်းပရီမီယံ၏စုစုပေါင်း ၈၀% ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်
 • ချေးငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
  • ပရီမီယံကို ၁ နှစ်ပေးသွင်းပြီးပါက ပေါ်လစီအတည်ဖြစ်
  • တည်မြဲပြီးပေါ်လစီမှ အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၏ ၉၅% ကို ချေးငွေထုတ်ယူနိုင်၊ အတိုးနှုန်း ၆.၂၅% ၊ ငွေချေးခ ၁ ကြိမ် ၁၀၀ ကျပ်

 

 အကျိုးခံစားခွင့်အကျုံ:မဝင်သောအချက်များ

 • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း
 • ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခြင်း
 • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း
 • အာမခံဝယ်ယူပြီးနောက် ၆ လအတွင်း ကင်ဆာရောဂါ၊ HIV,AIDS ရောဂါများကြောင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃