တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ

 • ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ အခန်း၆၊ ပုဒ်မ ၁၃အရ အသက်၁၈ နှစ်မှ ၅၅ နှစ် အထိရှိသော တပ်မတော်သားများ ထားရှိရ
 • အာမခံထားငွေအများဆုံးကျပ်သန်း၃၀
 • အာမခံထားငွေကျပ် ၂ သန်းအထက်ကျော်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အသိမှတ်ပြုဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ၏ ဆေးစစ်ချက်ပုံစံဖြင့် ဆေးစစ် ခြင်း
 • အာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ်၊(၁၀)နှစ်၊(၁၅)နှစ်ထားရှိနိုင်
 • ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှ အာမခံစတင်(လစဉ်ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်းစနစ်)
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ် (အာမခံထားငွေကျပ် ၁သိန်း လျှင် ၃၀ကျပ်နှုန်း )

 

တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ တို့တွင် ရရှိနိုင်သောအကျိုးခံစားခွင့်များ

 • အမ်းငွေတောင်းခံငွေ
 • နှစ်စေ့တောင်းခံငွေ
 • ချေးငွေတောင်းခံငွေ
 • သေဆုံးမှုတောင်းခံငွေ
 • စာရင်းပိတ်တန်ဘိုးတောင်းခံငွေ
 • တန်ဖိုးလျော့တောင်းခံငွေ
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းတောင်းခံငွေ

 

အမ်းငွေတောင်းခံငွေ

 • အာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ ပရီမီယံပေးပြီး ၂ နှစ်၊ အာမခံ သက်တမ်း ၁၃ နှစ် ထားသည့် ပေါ်လစီများအတွက် ပရီမီယံပေးပြီး ၃ နှစ်ဆက်တိုက်ပေးသွင်းပြီး အာမခံ ထားသူဝန်ထမ်းသည် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းတို့ ကြောင့် ပရီမီယံဆက်လက်မပေးသွင်းခဲ့လျှင် အမ်းငွေရသင့်တန်ဘိုးဇယားအရ (သို့) ပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံ၏ ၈၀% ကို အမ်းငွေရရှိနိုင်

 

နှစ်စေ့တောင်းခံငွေ

 • အာမခံထားရှိသည့်ဝန်ထမ်း အာမခံသက်တမ်းပြည့်သည့်အခါ နှစ်စေ့တောင်းခံငွေရရှိ နိုင်
 • အာမခံထားသူတွင်ပရီမီယံလိုငွေများ၊ ချေးငွေများ၊ ချေးငွေအပေါ်ကျသင့်အတိုးများ၊ အခြားလိုငွေများကိုစုပေါင်း၍ အာမခံထားငွေပေါ်မှ နှုတ်ပြီးကျန်ငွေကို ထုတ်ပေး

 

ချေးငွေတောင်းခံငွေ

 • အာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ ပရီမီယံပေးပြီး ၂ နှစ်၊ အာမခံသက်တမ်း ၁၃ နှစ်ထားသည့် ပေါ်လစီများအတွက် ပရီမီယံပေးပြီး ၃ နှစ်ဆက် တိုက်ပေး သွင်းပြီးမှသာ အမ်းငွေ၏ ၉၅% ချေးငွေရရှိနိုင်၊ ချေးငွေဇယားအရထုတ်ပေး
 • ငွေတစ်ကြိမ်ချေးခ ၅ ကျပ်၊ စာချုပ်ပျောက်ပါက မိတ္တူကူးခ ၁၀၀ကျပ်၊ ဒဏ်ကြေး ၉၀ ကျပ် ၊ တံဆိပ်ခေါင်းဘိုး ၁သိန်း လျှင် ၁၀ ကျပ်
 • နှစ်ဦးသဘောတူ ငွေချေးခံဝန်ကတိစာချူပ်
 • ချေးငွေ ၁၀၀ ကျပ်လျှင် ၆ ၁/၄ အတိုး

 

သေဆုံးမှုတောင်းခံငွေ

 • ပေါ်လစီသက်တမ်း တည်မြဲနေချိန်ကာလအတွင်း အာမခံထားသူကွယ်လွန်လျှင် အကျိုး ခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသူအားထုတ်ပေး
 • အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်းနှစ်စေ့ပြီးမှကွယ်လွန်ခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အာမခံထားသူထက်စော၍ကွယ်လွန်ပါကအာမခံထားသူ၏အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူကို ထုတ်ပေး

 

စာရင်းပိတ်တန်ဘိုးတောင်းခံငွေ

 • အာမခံထားသူသည် ပေါ်လစီအတည်ဖြစ်ပြီးနောက် ပရီမီယံဆက်လက်ပေးသွင်းခြင်း မပြုလိုသောကြောင့် စာရင်းပိတ်ထားသည့် ပေါ်လစီ
 • ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းလုပ်သက်ကာလအတွင်း စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီမပြုလုပ်နိုင် သော်လည်း အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ သို့မဟုတ် အလုပ်မှတာဝန်မှရပ်စဲသည့်အခါတွင် စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီပြုလုပ်နိုင်
 • စာရင်းပိတ်တန်ဘိုးကိုအာမခံသက်တမ်း၊ ပရီမီယံပေးသွင်းပြီးနှစ်နှင့် အာမခံထားငွေ ပေါ်မှ အချိုးကျတွက်ချက်ထုတ်ပေး

 

တန်ဘိုးလျော့တောင်းခံငွေ

 • အာမခံသက်တမ်းမစေ့မှီ အာမခံထားငွေကိုထုတ်ယူလိုလျှင် အာမခံတန်ဘိုးကို လျော့၍ ထုတ်ပေးငွေ
 • အာမခံသက်တမ်းစေ့ရန် ၂ နှစ်အလိုတွင် အာမခံထားသူ၏ဆန္ဒအရ တန်ဘိုးလျော့ တောင်းခံငွေထုတ်ယူနိုင်

 

 ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံငွေ

 • အာမခံသက်တမ်းအတွင်းပေါ်လစီတည်မြဲနေချိန်တွင်ရုတ်တရက်ထိခိုက်မှုကြောင့် သော်ကောင်း၊ ရောဂါကြောင့်သော်လည်းကောင်း ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်၍အလုပ်အကိုင် မလုပ်ကိုင်နိုင်လျှင်ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံငွေရှိ
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ဖြစ်သည့်နေ့မှရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံရန်
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ
  • မျက်စိနှစ်လုံးကွယ်ခြင်း
  • လက်နှစ်ဖက်လုံးပြတ်ခြင်း
  • ခြေနှစ်ဖက်လုံးပြတ်ခြင်း
  •  ခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ပြတ်ခြင်း
  • မျက်စိတစ်လုံးကွယ်၍ လက်တစ်ဖက်ပြတ်ခြင်း ခြေတစ်ဖက်ပြတ်ခြင်း
   (သို့ရာတွင် သေရည်သောက်စားခြင်း၊ ကာလသားရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိ ကိုယ်ကိုအနာတရရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောဆေးကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောမသန်စွမ်းများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိ လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။)
 • ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်သည်အောက်ဖော်ပြပါပေါ်လီစီများနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ
  • ကျန်းမာရေး (သို့) အလုပ်အကိုင်ကိုအကြောင်းပြု၍သော်လည်းကောင်း
  • ကျန်းမာရေးမပြည့်စုံ၍အထူးသတ်မှတ်သည့်စည်းကမ်းချက်များပါသောပေါ်လီစီ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃