စုပေါင်းအသက်အာမခံ

 • အလုပ်ရှင်၏ဆန္ဒအရ (သို့မဟုတ်)အလုပ်သမားများ၏ဆန္ဒအရ အာမခံထား ရှိနိုင်
 • အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၆၅) နှစ် အထိ
 • အနည်းဆုံးအလုပ်သမား (၅) ဦး
 • မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ
 • အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားများကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လိုအပ်
 • အာမခံထားငွေအနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀/-မှ အများဆုံးကျပ် သိန်း (၅၀၀)
 • အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်
 • အသက် (၄၅) နှစ်ကျော်လျှင်/ အာမခံထားငွေကျပ် (၁) သန်းအထက်ကျော်လျှင် အထူးကု ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်လိုအပ်
 • အာမခံထားငွေကျပ် ၁၀၀၀၀/- တစ်နှစ်ကျသင့်ပရီမီယံကျပ် ၁၀၀/-
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့်ထားရှိနိုင်၊ကော်မရှင်နှုန်းပေးသွင်းပရီမီယံ၏ ၁၅%
 • ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်၍ လုံးဝအလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းအတွက် အာမခံထားငွေ၏ ၁၀၀% အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ
 • အာမခံထားသူများစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့်အလုပ်သမားတစ်ဦးသည်လုပ်ငန်းခွင်မှအပြီး ထွက်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့ ရက်နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်သောသေဆုံးခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိ
 • အလုပ်သမားကိုယ်တိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ဒဏ်ရာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိ
 • အလုပ်သမားသည်အာမခံသက်တမ်းအတွင်းသေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်ပါက တစ်လ အတွင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသို့ သတင်းပေးပို့၍ အကျိုးခံစား ခွင့်တောင်းခံရန်
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ်

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃