စာသင်သားအသက်အာမခံ

 • တစ်ဦးချင်းထားရှိသည့် ငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံအမျိုးအစား Endowment Life Insurance
 • သားသမီးများ၏ပညာရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရည်မှန်းချက်ပြည့်သည်အထိ သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရ သည်အထိ ငွေကြေးကိစ္စပူပန်ကြောင့်ကြမှုမရှိစေရဘဲ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်။
 • စာသင်သားအသက်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ −
  • အာမခံထားသူရင်သွေးငယ် အသက် ၁၇ နှစ် (နောက်မွေးနေ့) မှစ၍ အသက် ၂၀ အထိ ၄ နှစ်အရစ်ကျပညာသင်စရိတ်ရရှိနိုင်။
  • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံဝယ်သူ (မိဘ) သေဆုံး၊ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း ဖြစ်ပါ ကကျန်ရှိသောပရီမီယံဆက်လက်ပေးရန်မလိုဘဲ စာသင်သားအသက်အာမခံ အကျိုး ခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူရင်သွေးငယ်ခံစားခွင့်ရှိ။
  • အာမခံထားသူကလေး အသက် ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်းသေဆုံးပါက အာမခံထားငွေ၏ ၂၅% ၊ ၃ နှစ်ကျော်ပါက အာမခံထားငွေအတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်။
  • အာမခံဝယ်သူ (မိဘ) ပေးသွင်းရသည့်ပရီမီယံအတွက် ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်ရှိ။
  • စာသင်သားအသက်အာမခံမှရရှိသည့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုမည်သည့်ကြွေးရှင်မှဝရမ်းမကပ်နိုင်။
  • အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်တွင် အခွန်ပေးဆောင်ရန်မလို။
 • စာသင်သားအသက်အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်များ−
  • (၁) ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအကျိုးခံစားခွင့် (Cash Payout Benefit)
  • (၂) သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် (Death Benefit)
  • (၃) ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့် (Permanent Total Disability Benefit)
  • (၄) ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း (Premium Waiver Benefit)
 • စာသင်သားအသက်အာမခံပေါ်လစီမှရရှိနိုင်သည့် အခြားခံစားခွင့်များ
  • (၁) အာမခံဝယ်ယူသူမှ ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်နိုင်ခြင်း (Paid-up)
  • (၂) အာမခံဝယ်ယူသူမှ အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း (Surrender Value) (၃ နှစ်ဆက်တိုက်ပရီမီယံပေးသွင်းပါက အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်)
  • (၃) စာသင်သားအသက်အာမခံပေါ်လစီမှ ငွေချေးယူနိုင်ခြင်း (Policy Loan)
   (အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၏၉၀ % ချေးငွေရရှိနိုင်၊ ချေးငွေကျပ် ၁၀၀ လျှင် ၁ နှစ်အတိုး ၁၃%၊  ချေးငွေကို တစ်လုံးတည်းပြန်ဆပ်ရန်၊ ငွေတစ်ကြိမ်ချေးခ ၁၀၀၀ ကျပ်)
 • အာမခံဝယ်သူ(မိဘ)/အာမခံထားသူ(ရင်သွေးငယ်)သည် အောက်ပါတို့ကြောင့် အာမခံစ သည့်နေ့မှတစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးခဲ့လျှင် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်မရှိ
  • (က) မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း။
  • (ခ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် ၁ နှစ်အတွင်း သေဆုံးခြင်း။
 • အာမခံဝယ်သူ Policy Holder (မိဘ)/ အာမခံထားသူ Insured (ရင်သွေးငယ်) သည် အောက်ပါတို့ကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်မရှိ
  • (က)  အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
  • (ခ)    အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းကြောင့် မသေဘဲ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
  • (ဂ)    မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
  • (ဃ)  ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဆေးကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
  • (င)    ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
  • (စ)    အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
 • အာမခံထားသူနှင့်ပေါ်လစီရှင်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (သို့) မွေး စာရင်းမိတ္တူလိုအပ်။
 • အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၅၅) နှစ်အတွင်းရှိသည့် ဖခင် (သို့မဟုတ်) မိခင်က ဝယ်ယူနိုင်။
  အာမခံသက်တမ်းကို သားသမီးတက္ကသိုလ်ရောက်မည့်နှစ် အသက် ၁၇ နှစ် ကိုချိန်၍ ထားရန်)
 • အသက် ၁ နှစ် ((၃၀)ရက်သား) မှ ၁၂ နှစ်အတွင်းရှိသူ သားသမီးအားထားပေးနိုင်။
 • အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ် အသက် ၁၃ နှစ်ဖြစ်ပါက စာသင်သားအသက်အာမခံဝယ်၍ မရ။
 • အာမခံသက်တမ်း အနည်းဆုံး ၈ နှစ် အများဆုံး ၁၉ နှစ်။
 • ပရီမီယံသက်တမ်း အနည်းဆုံး ၅ နှစ် အများဆုံး ၁၆ နှစ်။ (၃ နှစ်ဆက်တိုက်ပရီမီယံပေး သွင်းပြီးမှသာ ပေါ်လစီအတည်ဖြစ်)
 • ပေါ်လစီတစ်စောင်တွင် သားသမီးတစ်ဦးတည်းကိုသာ အာမခံထားရန်။
 • ပထမအရစ်ပရီမီယံလက်ခံပြီးသည်နှင့် အာမခံသက်တမ်းစတင်။
 • အာမခံပေါ်လစီကို အာမခံဝယ်ယူသူ မိဘအမည်ဖြင့်ထုတ်ပေး။
 • အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ထိ အာမခံထားနိုင်။
 • ပရီမီယံကို ၁ နှစ်၊ ၆ လ၊ ၃ လ၊ ၁ လတစ်ကြိမ် ပေးသွင်းနိုင်။
 • ပရီမီယံ ၁ လတစ်ကြိမ်ပေးသွင်းခြင်းတွင် အပိုပရီမီယံပေးသွင်းရက် ၁၅ ရက်
 • ၃ လ၊ ၆ လ တစ်ကြိမ်ပေးသွင်းခြင်းများအတွက် အပိုပရီမီယံပေးသွင်းရက် ၃၀ ရက်
 • ပျက်သည့်ပေါ်လစီတည်မြဲစေရန် ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိသည့်ပရီမီယံနှင့်အတိုးကို ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုးမှ အရစ်ကျနှုတ်ယူပြီး အလိုအလျောက်ပေါ်လစီ တည်မြဲစေနိုင်။ (ကျန်ပရီမီယံငွေပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၁၃% အတိုးထည့်သွင်းတွက်ချက်)
 • ပမာဏတူပရီမီယံကို အာမခံသက်တမ်းတစ်လျောက် ပေးသွင်းရန်။
 • အာမခံဝယ်ယူသူနှင့် အာမခံထားသူတို့သည် လိုအပ်ပါက အာမခံထားငွေအရသော်လည်း ကောင်း အသက်အရသော်လည်းကောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက အသိ အမှတ်ပြုဆေးရုံ(သို့) ဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရန်။
 • အာမခံထားသူသေဆုံးပြီး အလောင်းရှာမတွေ့ပါက ၂ နှစ်စောင့်ဆိုင်း
 • အာမခံထားသူနှင့်ရင်သွေးငယ်ပါ သေဆုံးလျှင်အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံလုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ (၁၂) (ဆ) နှင့်အညီတစ်လုံးတည်းပေး။
 • ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေအကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူရင်သွေးငယ်အသက် ၁၇ နှစ်မှစ ၍ အောက်ပါအတိုင်း ၄ ရစ် ခွဲ၍ ခံစားခွင့်ရှိ
  • အသက် ၁၇ နှစ် အာမခံထားငွေ၏၂၅%
  • အသက် ၁၈ နှစ် အာမခံထားငွေ၏၂၅%
  • အသက် ၁၉ နှစ် အာမခံထားငွေ၏၂၅%
  • အသက် ၂၀ နှစ် အာမခံထားငွေ၏၂၅%
 • အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်လျှင် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူကို အချိုးကျခွဲပေး
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိ ကော်မရှင်နှုန်းထားမှာ ပထမနှစ်တွင် ပေးသွင်း သည့် ပရီမီယံပေါ်မှ ၂၀% ကျန်သက်တမ်းတလျောက်တွင် တည်မြဲရေးပရီမီယံပေါ်မှ ၃% ခံစားခွင့်ပြု။
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ်
 • အာမခံဝယ်ယူသူ (မိခင်/ဖခင်) သည် ပေးသွင်းရသည့် ပရီမီယံအတွက် ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်ရှိပါသည်။
 • အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ပေါ်တွင်  အခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃