cmn_banner

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း အလုပ်လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁။ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၆) နေရာအတွက် ၇-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ကြော်ငြာခေါ် ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဆိုပါ ကြော်ငြာမှ ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း (ရန်ကုန်) တွင် ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အစား ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက် (သောကြာနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။ လျှောက်ထားသူသည်-
(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ခ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ အောက်ပါဘွဲ့ရရှိသူများဖြစ်ရမည်-

(၁) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ၊

(၂) နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ၊

(၃) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ၊

(၄) သမဝါယမတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ၊

(၅) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီဂရီကောလိပ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ၊

(ဂ) ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၀) နှစ် ထက် မကျော်လွန်စေရ။
(ဃ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း (အမြဲတမ်းခန့်ဝန်ထမ်း) ဖြစ်ပါက ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၅) နှစ် ထက်မကျော်လွန်စေရ။
(င)  (၆)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်/ဘွဲ့ထောက်ခံစာ မိတ္တူ၊ အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ အခြားတတ်ကျွမ်းသော ဘာသာရပ်များအတွက် အောင်လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ။
(စ) (၁) လအတွင်းပြုလုပ်ထားသော အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း။
(ဆ) သက်တမ်းရှိ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ။
(ဇ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုကြောင်း ထောက်ခံစာ (မူရင်း/မိတ္တူ)။
(စျ) ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးတွင် ခန့်ထားခြင်းခံရပါက ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
၄။ ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးနေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ မေးခွန်းတို့ဖြင့် ၂၇-၈-၂၀၂၂ ရက် နေ့အစား ၃-၉-၂၀၂၂ ရက် (စနေနေ့) နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ (၃:၃၀) နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများကိုသာ လူတွေ့စစ်‌ဆေးခြင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား(ခုံအမှတ်)ကို မြန်အာမခံလုပ်ငန်း၊ အမှတ် ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၌ ၂၄-၈-၂၀၂၂ ရက် နေ့အစား ၃၁-၈-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရည်အချင်းစစ်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်အား ထပ်မံအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ လူတွေ့စစ်‌ဆေးချိန်တွင် ဘွဲ့လက်မှတ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်နှင့် အခြားအောင်လက်မှတ်များ၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားစသည်တို့ကို မူရင်းတင်ပြနိုင်ရပါမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း ၀၁-၈၃၇၉၀၈၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃